แพ็จเกจคงเหลือ (กรณีใช้เบอร์เดิม/ซิมเดิมเท่านั้น)
AIS สิทธิ์ | TRUE สิทธิ์

เปิดรับแพ็จเกจอินเตอร์เน็ต พร้อม Activate USSD Code
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2564

Single Sign-On (SSO)